Usługi dla firm (outsourcing)

Firma GreenNet świadczy usługi w ramach outsourcing'u IT. Outsourcing jest to przekazanie części działań na zewnętrznego podwykonawcę. Takie rozwiązanie zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do podniesienia efektywności organizacji i pozwala skoncentrować siły na kluczowych obszarach działania.Zalety outsourcing'u IT:

- optymalizacja kosztów IT
- outsourcing ogranicza wysokość inwestycji niezbędnych do stworzenia i utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencji czy infrastruktury IT
- klient nie musi zatrudniać informatyków, ryzykować rekrutacji niewłaściwych osób;
- klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów personelu odpowiedzialnego za IT (wynagrodzenia, zastępstwa urlopowe, zastępstwa w okresie choroby, koszt stanowiska pracy);
- klient oszczędza na szkoleniach w zakresie stale zmieniających się technologii;
- wysoka specjalizacja - wykorzystanie zewnętrznych specjalistów pozwala szybciej reagować na zmiany potrzeb biznesowych czy możliwości technologicznych
- sprawność działania - dzięki outsourcingowi, maleje ryzyko przestoju w działaniu infrastruktury IT w przypadkach rotacji personelu czy w okresie urlopowym.Świadczone przez nas usługi obejmują:

- utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym zapewnienie poprawności działania systemu, komputerów i oprogramowania w tym:
- modernizacje i naprawy sprzętu
- aktualizacje oprogramowania
- administrowanie siecią komputerową, kontami użytkowników
- zapewnienie bezpieczeństwa systemu i ochrony antywirusowej
- doradztwo w zakresie usprawniania i modernizacji infrastruktury IT
- dostarczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania w zależności od potrzeb
- bieżące dostarczanie materiałów eksploatacyjnych dla elektronicznych urządzeń biurowych (papier, toner, wkłady atramentowe itp.)
- monitoring informatyczny


Na koniec pragniemy podkreślić, że wszyscy pracownicy naszej firmy są zobowiązani do zachowania poufności informacji i danych naszych klientów. Dzięki temu zapeniamy Państwu najwyższe bezpieczeństwo podczas realizacji outsourcing'u IT.